Massagio Erotico Fenixs
Salon Fenixs ponuja razli�ne masa�e od klasi�ne, tajske masa�e pa vse do eksoti�nih masa�. Ponujamo vam tudi romanti�ne masa�e za dvoje.
Na�e punce vas pripeljejo v svet u�itka in relaksa.
Klasi�na masa�a z olji neguje ko�o,s pritiskanjem,raztezanjem mi�ic in tkiv o�ivimo delovanje celega telesa,predvsem pa sprostimo utrujene mi�ice,olaj�amo bole�ine v sklepih in mi�icah,ter izbolj�amo giblivost s �im dobimo telesno in du�evno ravnovesje.
Osnova tradicionalne tajske masa�e je obdelava glavnih nevidnih energijskih linij ali meridianov in ne vpliva samo na telo,saj s stimulacijo akupresurnih to�k uravnavamo in vzpodbujamo pretok energije in s tem u�inkovito bla�imo stresno in tesnobno ob�utja.Jo imenujemo masa�a relaksa in vitalnosti.
Medtem ko je cilj navadne masa�e v sprostitvi mi�ic in pomirjanju napetega �iv�nega sistema,sega eksoti�na masa�a prek tega-lahko je klju� do sredi��a �utnosti,razvajanja z vrsto razko�nih ob�utkov na vseh predelih telesa.Do�ivite mo� u�itka,kakr�nega ste niste nikoli niti predstavljale!
Masa�a stopal je tehnika naravnega zdravljenja, ki vzpodbuja krvni obtok,ter aktivira ali umiri organske funkcije.Stopala predstavljo na�e telo v malem,saj je vsaka to�ka na njih povezana z dolo�eno mi�ico ali organom.
Obi��ete na� salon,kjer vas bodo razvajali z blagodejno 4- ro�no eksoti�no masa�o.Masa�o izvajata dve maserki z usklajenimi gibi in tehnikami-izberi,prepusti se,u�ivaj!
Vro�a masa�a za dame...
Gospod Grey Vas �aka...
Eksoticna masa�a Adam in Eva.
V na�em salonu so vam na voljo romanti�ne masa�e za pare.Skupaj s partnerjem sta lahko isto�asno na masa�i v skupni masa�ni sobi.V romanti�ni atmosferi,vam na�i  maserki s pomo�jo aroma olja poka�ejo vse �are eksoti�ne masa�e za oba.
Body to Body
Ta posebna tehnika masa�e,kdaj se maserka posve�a vsakemu delu va�ega telesa z pomocjo aroma olja in �arobnih dotikov.
KONTAKT

(+386) 31 282 199


ZEMLJEVID

Obala 125
Portoroz - Lucija